Pomáhejme společně

28.02.2020

Často se setkávám s prosbou o příspěvky na různé nadace nebo charitativní sbírky či finanční podporu chudým a nemocným. Spolu s manželem jsme se již několikrát účastnili charitativních akcí a přispěli na různá bankovní konta. Ani jsme moc nepřemýšleli, kde naše příspěvky končí a zda se vůbec dostanou tam kam mají a splní tak svůj účel.

Asi tak před třemi lety jsem poznala projekt Nourish the Children, oslovil mě natolik, že jsem se sama zapojila a pravidelně každý měsíc kupuji hladovějícím dětem v Malawi kaše a přispívám tím k záchraně dětských životů. O tomto projektu mám více uvedeno v jedné z částí mého webu. Co mě nejvíce zaujalo na této iniciativě?

Děti své kaše dostanou ve škole a tím se podporuje jejich vzdělávání. Finanční prostředky jdou na rozvoj zemědělství, výstavbu studní a zlepšení zdraví obyvatel v této zemi. Tento projekt má velmi hlubokou myšlenku a za dobu jeho působení má za sebou obrovské výsledky. Už nyní se těším, až se do této země pojedu podívat na spoustu dětských úsměvů.